Jenny Luong-sqr-2

Jenny Luong

Licensed Real Estate Agent

PHONE NUMBER:
608-590-7109

EMAIL ADDRESS
jenny@movemode.com

Get to Know Me

Buying or selling a property takes patience, stamina, and calm negotiation. Managing your emotions is hard! That’s where I come in. Hi, I’m Jenny Luong, a real estate agent whose philosophy is that preparation, attention to detail, and passion bring success.

Originally from Vietnam, Wisconsin has been home for nearly a decade. What’s not to love… THE COLD! No one reveals just how cold it gets in the winter! That aside, it’s a great place to call home. As a qualified accountant, I am a math girl! I love numbers, details, and all the things that many people find daunting or tedious. But these things are essential when considering any property transaction. Throughout the process, I will be there to ensure you have all the facts, and together we will formulate a carefully considered plan for listing or buying your next property that puts the odds in your favor.

Outside of work, I have a passion for art; I love getting lost in a painting. You’ll also find me hiking with my dog, enjoying iced coffee, and spending time with family and friends.

Being part of Mode is such a reassuring feeling. They always put the person first, and their business success is a happy consequence of their selfless actions. The knowledge of the Mode team is extraordinary!

I am ready to do my best for you, and I promise to help you through the inevitable challenges that lie ahead, which will make the good moments taste even sweeter!


Việc mua hoặc bán một bất động sản cần có sự kiên nhẫn, sức chịu đựng và đàm phán bình
tĩnh. Quản lý cảm xúc của bạnlà khó! Đó là nơi tôi đến. Xin chào, tôi là Jenny Lương, một môi
giới bất động sản với triết lý rằng sự chuẩn bị, chú ý đến từng chi tiết và niềm đam mê sẽ mang
lại thành công.
Xuất thân từ Việt Nam, Wisconsin đã là quê hương gần một thập kỷ. Điều gì không nên yêu…
SỰ LẠNH! Không ai tiết lộ nó lạnh như thế nào vào mùa đông! Điều đó sang một bên, đó là một
nơi tuyệt vời để gọi về nhà. Là một kế toán có trình độ, tôi là một cô gái toán học! Tôi yêu
những con số, chi tiết và tất cả những thứ mà nhiều người cảm thấy khó khăn hoặc tẻ nhạt.
Nhưng những điều này là cần thiết khi xem xét bất kỳ giao dịch tài sản nào. Trong suốt quá
trình, tôi sẽ ở đó để đảm bảo bạn có tất cả dữ kiện, và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một kế
hoạch được cân nhắc cẩn thận để niêm yết hoặc mua bất động sản tiếp theo của bạn nhằm tạo
lợi thế cho bạn.
Ngoài công việc, tôi đam mê nghệ thuật; Tôi thích lạc vào một bức tranh. Bạn cũng sẽ thấy tôi đi
bộ đường dài với chú chó của mình, thưởng thức cà phê đá và dành thời gian cho gia đình và
bạn bè.
Trở thành một phần của Mode là một cảm giác yên tâm. Họ luôn đặt con người lên hàng đầu và
thành công trong kinh doanh của họ là kết quả đáng mừng cho những hành động vị tha của họ.
Kiến thức của nhóm Mode thật phi thường!
Tôi sẵn sàng làm hết sức mình vì bạn, và tôi hứa sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách không
thể tránh khỏi phía trước, điều này sẽ khiến những khoảnh khắc tốt đẹp trở nên ngọt ngào
hơn!